Emoce

4. září 2015 v 16:20 | Ginger White |  Psychologie
Emoce = prožívání subjektivního stavu nebo vztahu k působícím podmětům

- znakem prožívání je příjemnost x nepříjemnost, přitahování x odpuzování
- emoce se projevují v chování a jednání subjektu nezávislé na jeho vůli

DRUHY EMOCÍ

tělesné city (únava, bolest, sexuální touha)
citové reakce (hněv, strach, odpor, radost, smutek)
nálada (prožívání subjektivního stavu - nemá žádný spouštěč)
citové vztahy (připisování hodnoty podnětům)
vyšší city (sociální) - intelektuální - zvědavost, estetické - dojetí, etické - křivda

VLASTNOSTI EMOCÍ

subjektivita - různé reakce na stejné situace
spontánnost - spouštějí se samovolně
aktuálnost - odehrávají se bezprostředně
vliv na paměť - nepamatujeme si afekty
nakažlivost - přenášejí se na druhé
polarita - lze umístit na dimenzi libost x nelibost
výrazovost - projevují se v chování a ve výrazu

3 složky emocí:

vegetativní - fyziologické změny (tep, dech)
motorické - projevy chování (mimika, gestikulace, smích)
zážitková - cit, změna zaměřenosti

EQ = Emoční inteligence
- schopnost zvládat své emoce a vcítit se do emocí ostatních

* Jen tak pro zajímavost, byla jsem u psychologa na IQ a EQ testech. No řekněme, že to nedopadlo úplně tak, jak jsem doufala. IQ testy dopadly vysoce nad průměr, bohužel EQ testy nedopadly úplně nejlépe. To abyste věděli, co za psychopata píše tyto stránky. :D To jen pro lidi, kteří si zoufají, že nedopadli v IQ testech nejlépe nebo průměrně. Možná můžete být i rádi. Vysoké IQ není nijak skvělou vlastností a do života je nepotřebné. Věřte mi, mluvím z vlastní zkušenosti, někdy je to i celkem na obtíž.
 

Myšlení

2. září 2015 v 15:49 | Ginger White |  Psychologie
Myšlení = zprostředkující a zobecňující způsob poznání předmětů a jevů na základě pochopení jejich vzájemných vztahů a souvislostí

- Je to proces zpracování a využívání informací.

výsledek: myšlenka, nový poznatek

FORMY MYŠLENÍ

pojem: základní prvek myšlení, odraz obecných a podstatných vlastností předmětů a jevů ve vědomí člověka (zelená, tráva)
soud: vyjádření vztahu mezi dvěma pojmy (Ta tráva je zelená.)
úsudek: vjádření vztahu mezi dvěma nebo více soudy (Tráva je zelená. Auto je zelené. Tráva a auto mají stejnou barvu)

DRUHY MYŠLENÍ

praktické myšlení: operuje s vjemy bezprostředně působících předmětů a jevů
názorné myšlení (konkrétní): operuje s názornými představami
abstraktní myšlení (teoretické): operuje s vjemy, symboly a jejich významy
konergentní x divergentní (sbíhavé x rozbíhavé) - podle způsobu řešení problému

MYŠLENKOVÉ OPERACE
= účelné mentální manipulace s psychickými obsahy

a) založené na srovnávání (komparace) - zjišťování podobností a rozdílů mezi jevy

- analýza
- syntéza
- abstrakce (oddělení podstatného od nepodstatného)
- zobecnění (najdeme společné vlastnistu jevů)

b) založené na usuzování - vyvozování závěrů z výchozích předpokladů

induktivní - z informací o konkrétních případech usuzujeme obecný závěr. (Hana má oči, já mám oči = lidé mají oči)
deduktivní - z obecných pravidel vyvozujeme závěry o konkrétním případu. (Lidé mají oči, Hana je člověk = Hana má oči)
analogie - usuzování na základě podobnosti

Mrtvá nevěsta

1. září 2015 v 15:58 | Ginger White |  Má tvorba
Má potemnělá duše není navenek poznat, ale jakmile člověk pozná mé zájmy, tu temnotu spatří. Jedna z takových temnějších věcí je chorobná závislost na filmech od Tima Burtona. A když říkám chorobná, tak tím myslí opravdu opravdu velice chorobná. Ať už jde o Karlíka a továrnu na čokoládu, Alenku v Říši divů, Big Eyes, Beetlejuice, Big Fish, Ed Wood nebo Planetu opic. Tim Burton je pro mě režisér číslo 1. :)autor: Ginger White
 


Paměť

31. srpna 2015 v 15:22 | Ginger White |  Psychologie
Paměť = proces zaznamenávání životní zkušenosti

- Je to vlastně využívání paměťových stop.
- Někdy bývá označována za schopnost.

PROCES PAMĚTI

1) Vštípení, zapamatování, kodóvání
2) Uchování
3) Vybavení, reprodukce - spontánní, vyvolané, znovupoznání
4) Zapomínání

DRUHY PAMĚTI

podle průběhu zapamatování: úmyslná x neúmyslná
podle způsobu: mechanická x logická
podle obsahu: slovní, zraková, hmatová, čichová, motorická..

TYPY LIDÍ PODLE PAMĚTI

názorně-obrazný (zrakový, sluchová, pohybový)
slovně-logický (pojmy, myšlenky, čísla)
emocionální (pocity)

MODEL PAMĚTI

1) senzorická paměť (ultrakrátká)
- doba trvání je několik sekund

2) krátkodobá paměť (aktivní, pracovní, vědomá)
- doba trvání je 15 - 30 sekund

3) dlouhodobá paměť
- neomezená kapacita

PŘEDSTAVIVOST
= lidská schopnost vytvářet představy

dělí se podle převládajícího senzoru:

zraková (vizuální)
sluchová (auditivní)
pohybová (motorická)
hmatová
čichová

- většina představ má řadu různých složek

Obecná psychologie

24. srpna 2015 v 12:00 | Ginger White |  Psychologie
Cíle psychologie:
- popsat projevy chování a duševního dění
- vysvětlit, jaký je význam získaných údajů
- předvídat lidské chování a prožívání
- využívat znalosti ke zvyšování lidské spokojenosti a zdraví

PSYCHIKA
= souhrn duševních dějů během lidského života

duševní děje = psychické jevy

psychické jevy se třídí na:

1) PSYCHICKÉ PROCESY
= vnitřní aktivita subjektu, zrpostředkovaná CNS (centrální nervovou soustavou), směřující k interakci mezi jedincem a prostředím

- poznávací (kognitivní) - vnímání, paměť, imaginace, myšlení, učení
- citové (emocionální)
- konativní - motivační, rozhodovací

2) PSYCHICKÉ OBSAHY
= výsledky psychického procesu v psychice člověka

např.
vnímání (proces) x vjem (obsah)
učení (proces) x vědomost, dovednost (obsah)
imaginace x představa

3) PSYCHICKÉ STAVY
= psychologické stavy jedince

- ovlivňují psychické procesy

např.
mentální stavy (pozornost)
emoční stavy (afekty)
fyzické stavy (únava)
dlouhodobý psychický tlak (stres, frustrace)

4) PSYCHICKÉ VLASTNOSTI
= dlouhodobé, relativně stálé znaky osobnosti

vlastnosti osobnosti - charakter, temperament, inteligence
vlastnosti psychických procesů, stavů a obsahů - představivost, myšlení, paměť

Chopin

22. srpna 2015 v 16:42 | Ginger White |  Good stuff
Ano já vím. Většina lidí, a hlavně tedy těch mladých, tuto hudbu už neposlouchá. Ale proč bych nemohla já? Co se týče hudebního vkusu, nejsem zrovna nějak moc stereotypní osoba. Poslouchám tedy spíš tvrdší kousky, ale když mám náladu poslechnu si třeba i Hozier. Na druhou stranu mám někdy i náladu na Marilyna Mansona nebo Die Antwoord. Stejně tak si ale poslechnu Björk nebo Jamese Baye a ujíždím na starší hudbě, jako Ben E. King, Chuck Berry nebo The Rolling Stones. Taky ujíždím na The Baseballs a moje láska je Elvis Presley. Hudbu neberu tedy na styly, ale prostě na to, co se mi líbí. No a právě když mě chytne ta správná nálada, tak si pouštím i vážnou hudbu. No a jeden z mých oblíbenců je právě Frédéric Chopin. Když potřebuji přemýšlet nebo si od všeho odpočinout, pouštím si právě jeho.

No a můj nejoblíbenější kousek - Nocturne No. 20.

zdroj: youtube.com

Psychologie

22. srpna 2015 v 16:11 | Ginger White |  Psychologie
Nedávno jsem hledala na internetu nějaké informace o psychologii a přišlo mi, že pro začátečníky nebo lidi neznalé v oboru, neexistuje moc článků. A pokud ano, tak jsou zkopírované na všech různých stránkách. Rozhodla jsem se tedy využít své poznámky a nějaké vědomosti a poznatky z oblasti psychologie a vytvořit rubriku, do které budu psát články právě na tuto problematiku. Budu se snažit, aby byly pochopitelné pro začátečníky. Nejsem ale žádný profesionál, jsem jen člověk, co se o psychologii zajímá, a tak pokud si všimnete nějaké chyby, tak mě prosím upozorněte. Nerada bych šířila nějaké mylné informace. :) Taky bych byla ráda, kdyby se tyto články nekopírovaly, protože nečerpám z internetu, ale pouze ze svých poznámek, které jsem nasbírala při hodinách psychologie a při samostudiu.

No a na začátek nějaké ty základy.

Co je to psychologie? Psychologie je věda, která se zabývá hlavně prožíváním a chováním člověka. Prožívání je v tomto případě to, co si ze svého duševního života uvědomujeme a chování je tedy projevem prožívání navenek.

ODVĚTVÍ PSYCHOLOGIE

a) základní (teoretické)
- poskytuje teoretický základ a pojmosloví dalším psychologickým disciplínám

b) aplikované
- v praxi se využívají poznatky z teoretických odvětví

c) speciální
- odvětví více specializované, kde se využívají části poznatků teoretických disciplín

Psychologii můžeme také dělit na:

obecnou psychologii - definuje a popisuje psychické jevy
vývojovou psychologii - rozdělení života člověka do různých období (periodizace)
sociální psychologii - věnuje se chováním člověka mezi lidmi
psychologie osobnosti - zabývá se strukturou osobnosti
a další jako biologická psychologie, forenzní psychologie, psychopatologie apod.

Dělit můžeme také aplikované obory na:

klinické - diagnóza, terapie a prevence duševních chorob
kognitivní - vnímání a zpracování informací
pedagogické - základy a zákonitosti výchovy a vzdělání
poradentské - orientace ve složitých situacích
forenzní - psychika lidí v situacích regulovaných právem
dále pak např. na psychologii práce, sportu, reklamy a trhu, manažerská psychologie..

Speciální obory - psycholingvistika, psychometrika, psychodiagnostika

To myslím, že do prvního článku o psychologii stačí. :) Doufám, že to alespoň někomu poslouží.

Čmáranice

18. srpna 2015 v 12:40 | Ginger White |  Má tvorba
Tohle není úplně klasický styl mé tvorby (jestli se tomu dá tak vůbec říkat). Prostě jsem se jednoho dne nechala unést a čmárala a čmárala, až z toho vzniklo právě toto. :) Něco jako pohled do duše.


autor: Ginger White

Cesta za sny

18. srpna 2015 v 12:14 | Ginger White |  Myšlenky a názory
Tento článek bude možná trochu popletený a zamotaný do sebe, protože mám v hlavě spoustu myšlenek a doufám, že je dokážu správně formulovat. :) Chtěla bych psát hlavně o tom, jaké to je, vzít život do vlastních rukou a snažit se o něco, co si skutečně člověk přeje.

Asi bych měla začít na příkladu ze svého vlastního života, abyste pochopili, proč mě toto téma vlastně napadlo. Kdyby jste se asi tak před rokem zeptali někoho, kdo mě zná, řekl by vám asi tohle: ,,No, je to fajn holka. Je hodně inteligentní a dokáže být i vtipná, bohužel je ale dost zamlklá a neprůbojná." (mimohodem to nejsou má slova o sobě, opravdu jsem se ptala kamaráda, co si o mně myslel před rokem). No dokážete si takový typ člověka zřejmě představit.

A jak je to se mnou teď? Víte, jsem z malého města ze západu Čech a letos v květnu jsem odmaturovala. Maturitu jsem udělala s vyznamenáním a hned po ní jsem začala pracovat v Německu v Bodenmaisu a pak ve Zwieselu, kde jsem si vydělala celkem dost peněz a zlepšila němčinu. Teď momentálně jsem si našla byt v Praze, kam se stěhuji se svými kamarádkami. Rodiče jsem smířila s tím, že nejdu na vysokou, ale "jen" na jazykovku na rok, že se uživím sama a příští rok mám v plánu přestěhovat se do ciziny. Věřte mi, v životě by mě nenapadlo, že to takhle jednou bude a jsem za to velmi ráda. I když pravda je, že tomu nějak stále nemohu uvěřit. :D

A co se změnilo? Asi v mém životě nastal prostě a jednoduše zlom. Jednou večer jsem byla v kavárně se svou velmi dobrou přítelkyní a ona mi řekla o svém plánu. O tom, jak se chce odstěhovat do Prahy po maturitě atd.. No a mně v tu chvíli došlo, že to je přesně to, co nejen chci, ale i to, co potřebuji. Došlo mi, že jenom nějaký hloupý strach ze selhání mě stále drží doma a mé zakřiknuté osobnosti to také neprospívá. Uvědomila jsem si, že to, co si doopravdy přeji, je postavit se na vlastní nohy a začít někde žít nový život. Asi nemusím říkat, že ta přítelkyně je teď moje budoucí spolubydlící. :)

No a tak jsem se odhodlala a řekla o mém plánu rodičům. Nemůžu říct, že by byli úplně štastní.. Ale co je hlavní, vůbec mě nebrali vážně! Brali to jako nějaký úlet! Nicméně to mě samozřejmě nakoplo ještě víc a další motivací bylo, ukázat všem, že na to mám. Po tom, co jsem začala dělat v Německu (a věřte, že to byl dost velký záhul - i 14 hodin denně + hodina cesty tam a zpět), si začali asi říkat, že to možná myslím vážně a když tento víkend viděla mamka byt, který jsme si sehnaly, uvědomila si, že to myslím naprosto vážně. Stejně tak to teď berou i ostatní lidé kolem mě.

No ještě není vše vyhráno, ale myslím, že jsem na dobré cestě za svým přáním. A co tím chci říct? Myslím, že by se lidé neměli bát jít si za tím, co opravdu chtějí. Ať se na ně okolí kouká jak chce a ať jim okolí říká, co chce (tím nechci říct, že nemáme poslouchat rady ostatních, mnohdy nám mohou otevřít oči). Ale také tím chci říct, že pokud něčeho chceme dosáhnout, nestačí o tom mluvit a čekat, až nám to spadne do klína, ale chce to vzít příležitost do vlastních rukou a snažit se. A myslím si, že když člověk dosáhne svého cíle svým vlastním úsilím, váží si ho mnohem více, než kdyby mu ho někdo naservíroval na zlatém táce.

Jen pro informaci, tento článek měl být totálně o něčem jiném, ale jak jsem začala psát, už to nešlo zastavit. Taky podle toho ten článek vypadá. :D

Tak pište vaše názory na toto téma nebo příklady z vašeho života, ty mě opravdu zajímají. Děkuji vám a kdyby jste měli návrh na další téma, napište mi ho do komentářů.

Ginger White

Homosexualita

13. srpna 2015 v 15:28 | Ginger White |  Myšlenky a názory
Vzhledem ke konajícímu se Prague Pride si myslím, že homosexualita je znovu tak trochu otevřené téma a tak bych se k němu ráda vyjádřila. Předem chci říci, že se na to koukám jako naprosto nezaujatý člověk, protože proti gayům a bisexuálům a lesbičkám nic nemám, ale na druhou stranu nejsem žádná aktivistka za lidská práva a podporovatelka této skupiny lidí. Mně osobně jsou homosexuálové šumák. To, o čem bych chtěla psát, nejsou tedy milovníci stejného pohlaví, ale ti lidé, kteří to řeší a stále o tom mluví.

Je to prostě věc, která mě sere. Znám hodně homosexuálů a jeden můj velmi blízký přítel je gay. Netají se tím, vzal to, je to moc inteligentní skvělý člověk a co je ta nejdůležitější věc, nikomu to nevnucuje! Takže abych to nějak rozdělila, štvou mě lidé, kteří všem cpou to, že jsou 4% a štvou mě lidé, kteří sice nejsou 4%, ale za to je pořád řeší, ať už jsou proti nim nebo s nimi.

Jedna z těch nejhorších věcí je, že spousta homosexuálů ze sebe dělá vlastně chudinky. Ahoj, jmenuji se Bob, jsem teplouš a společnost mě za to nenávidí. Proboha vzpamatujte se! V dnešní společnosti není tolik homofobních idiotů a lidé to prostě už téměř neřeší. Akorát si to všichni myslí právě proto, že na to ti homosexuálové a jejich zastánci neustále upozorňují. A věřte, znám spoustu buzerantů, kterým to vadí stejně, jako mně.

No a potom tu máme skupinu zaostalých debilů, kteří si berou homosexuály neustále do huby. V hospodských rozmluvách, na internetových diskuzích, na veřejnosti, v soukromí, prostě všude melou stále a dokola o tom, jak je odporný být teplouš a jen tím potvrzují svou omezenost. Ze své vlastní zkušenosti vím, že tyhle inteligenty poslouchají lidé jen proto, aby taky náhodou nedostali ránu. Nikoho to ale nezajímá!

Takže asi prostě takhle no. Jsi teplej? Super, dobrý vědět. Ale no a co? Člověk jako člověk, ať má rád to nebo ono. V podstatě nejde o to, jaké jste sexuální orientace, náboženství, přesvědčení nebo co já vím, ale spíše o to, jestli prostě jste debil nebo ne.

Nemůžete vystát lidi s jinou orientací? V tom případě jste buď idiot nebo náboženský fanatik. Ale nemůžu do toho tak moc mluvit, každý má svůj názor. Mimochodem věda se přiklání k názoru, že s homosexualitou se lidé prostě narodí a není to jejich přesvědčení ani volba. Takže je to to stejné, jako byste neměli rádi člověka, který se narodí například tělesně postižený. Tím samozřejmě nechci přirovnávat homosexualitu k nemoci, jde tu jen o to, pochopit ten princip.

Já doufám, že jsem své myšlenky vyjádřila alespoň trochu srozumitelně, protože je to mnohdy nadlidský výkon. Jinak chci uvést na pravou míru to, že se v článku mohou objevit pro někoho možná nevhodné výrazy pro homosexuály, ale mně se prostě nechtělo psát pořád jen slovo homosexuál. Jak jsem uvedla, mám spoustu takových přátel a rozhodně ty výrazy nemají nikoho urazit. Stejně tak sprosté výrazy. Já prostě jinak své pocity nedokážu ventilovat. Také tento článek nemá úplně informační hodnotu, kterou se budu snažit vytvořit v jiných článcích. Jsou to spíše jen mé subjektivní pocity.

A co si o tomto tématu myslíte vy? Ráda si poslechnu vaše názory a pokud máte nápad na další článek, ve kterém byste si chtěli přečíst můj názor, sem s ním. Děkuji.

Ginger White

Kam dál