Září 2015

Emoce

4. září 2015 v 16:20 | Ginger White |  Psychologie
Emoce = prožívání subjektivního stavu nebo vztahu k působícím podmětům

- znakem prožívání je příjemnost x nepříjemnost, přitahování x odpuzování
- emoce se projevují v chování a jednání subjektu nezávislé na jeho vůli

DRUHY EMOCÍ

tělesné city (únava, bolest, sexuální touha)
citové reakce (hněv, strach, odpor, radost, smutek)
nálada (prožívání subjektivního stavu - nemá žádný spouštěč)
citové vztahy (připisování hodnoty podnětům)
vyšší city (sociální) - intelektuální - zvědavost, estetické - dojetí, etické - křivda

VLASTNOSTI EMOCÍ

subjektivita - různé reakce na stejné situace
spontánnost - spouštějí se samovolně
aktuálnost - odehrávají se bezprostředně
vliv na paměť - nepamatujeme si afekty
nakažlivost - přenášejí se na druhé
polarita - lze umístit na dimenzi libost x nelibost
výrazovost - projevují se v chování a ve výrazu

3 složky emocí:

vegetativní - fyziologické změny (tep, dech)
motorické - projevy chování (mimika, gestikulace, smích)
zážitková - cit, změna zaměřenosti

EQ = Emoční inteligence
- schopnost zvládat své emoce a vcítit se do emocí ostatních

* Jen tak pro zajímavost, byla jsem u psychologa na IQ a EQ testech. No řekněme, že to nedopadlo úplně tak, jak jsem doufala. IQ testy dopadly vysoce nad průměr, bohužel EQ testy nedopadly úplně nejlépe. To abyste věděli, co za psychopata píše tyto stránky. :D To jen pro lidi, kteří si zoufají, že nedopadli v IQ testech nejlépe nebo průměrně. Možná můžete být i rádi. Vysoké IQ není nijak skvělou vlastností a do života je nepotřebné. Věřte mi, mluvím z vlastní zkušenosti, někdy je to i celkem na obtíž.

Myšlení

2. září 2015 v 15:49 | Ginger White |  Psychologie
Myšlení = zprostředkující a zobecňující způsob poznání předmětů a jevů na základě pochopení jejich vzájemných vztahů a souvislostí

- Je to proces zpracování a využívání informací.

výsledek: myšlenka, nový poznatek

FORMY MYŠLENÍ

pojem: základní prvek myšlení, odraz obecných a podstatných vlastností předmětů a jevů ve vědomí člověka (zelená, tráva)
soud: vyjádření vztahu mezi dvěma pojmy (Ta tráva je zelená.)
úsudek: vjádření vztahu mezi dvěma nebo více soudy (Tráva je zelená. Auto je zelené. Tráva a auto mají stejnou barvu)

DRUHY MYŠLENÍ

praktické myšlení: operuje s vjemy bezprostředně působících předmětů a jevů
názorné myšlení (konkrétní): operuje s názornými představami
abstraktní myšlení (teoretické): operuje s vjemy, symboly a jejich významy
konergentní x divergentní (sbíhavé x rozbíhavé) - podle způsobu řešení problému

MYŠLENKOVÉ OPERACE
= účelné mentální manipulace s psychickými obsahy

a) založené na srovnávání (komparace) - zjišťování podobností a rozdílů mezi jevy

- analýza
- syntéza
- abstrakce (oddělení podstatného od nepodstatného)
- zobecnění (najdeme společné vlastnistu jevů)

b) založené na usuzování - vyvozování závěrů z výchozích předpokladů

induktivní - z informací o konkrétních případech usuzujeme obecný závěr. (Hana má oči, já mám oči = lidé mají oči)
deduktivní - z obecných pravidel vyvozujeme závěry o konkrétním případu. (Lidé mají oči, Hana je člověk = Hana má oči)
analogie - usuzování na základě podobnosti

Mrtvá nevěsta

1. září 2015 v 15:58 | Ginger White |  Má tvorba
Má potemnělá duše není navenek poznat, ale jakmile člověk pozná mé zájmy, tu temnotu spatří. Jedna z takových temnějších věcí je chorobná závislost na filmech od Tima Burtona. A když říkám chorobná, tak tím myslí opravdu opravdu velice chorobná. Ať už jde o Karlíka a továrnu na čokoládu, Alenku v Říši divů, Big Eyes, Beetlejuice, Big Fish, Ed Wood nebo Planetu opic. Tim Burton je pro mě režisér číslo 1. :)autor: Ginger White